Орчуулгын товчоо
Орчуулгын товчоо
Орос улс, Москва,
ul. Болшая Молчановка, 34-р хуудас. 25
+7 495 504-71-35 9-30 - 17-30
info@flarus.ru | харилцах арга
Орчуулгын үнийн жагсаалт
Компаны танилцуулга

Орчуулгын үнэ Орчуулгын товчооны ажлын орон тоо
Оросын зах зээлд гадаадын компаниудын

Орчуулгын товчооны ажлын орон тооОрчуулгын товчоо албан ёсны биш мэрэгжлийн орчуулагч нарыг түншлэхийг уриалж байна. Бид орос хэлтэй албан ёсны биш орчуулагч хайж байна. Байнга хэлтэй ажиллаж байгаа сонирхлын өргөн хүрээтэй хүнийг хайж байна. Орчуулга мөн хэлний судлалын чиглэлээр ажиллаж байгаа өөрийн ирээдүй мөн албан дэвшилтээ дээшлүүлэх зорилготой хүниийг хайж байна

Ажилд орох хүнд тавигдах шаардлага: 27-оос дээш настай. Хэлний судлалын чиглэлээр төгссөн дээд мэргэжилтэй. Орчуулгын дадлагатай, 3 жилээс доошгүй туршлагатай, орчуулсан материалтай байх.

Орчуулагчийн анкет бөглөх

Албан ёсны биш орчуулагч нар нэг удаа анкет бөглөөд байнгын захиалагч нартай мөн орчуулгын газар эцсийн захиалагч нартай болдог. Орчуулагч нарын анкетны мэдээлэл сонирхсон хэрэглэгч нарт нээлттэй байдаг.

Орчуулагчаар ажиллах

Манай сүүлийгн орчуулга
Тодорхойлолт шүүхийн хэргийг шүүхийн бйцаалтанд хамааруулах мөн шүүхийн даалгалтын тухай.

Ажиллагаанд байгаа орчуулга: 78
Товчооны ачаалал: 53%

Орчуулгын төлбөрийг тооцох

Ямар хэлрүү орчуулах:


Орчуулах хэл:


Текстийн хэмжээ:
Орчуулгын үнэ:
780,00 руб

Орчуулга заахиалах
Орчуулгын товчоо Flarus

Орчуулгын үнэ
Оросын зах зээлд гадаадын компаниудын
Орчуулгын товчооны ажлын орон тоо

Манай түншүүд

Орчуулагчаар ажиллах
Орос хэл дээр баяр хүргэх
Нэг хуудасны ярианы дэвтэр
Сэдэвийн глоссари
Үнэгүй орчуулгын загварОрчуулгын товчоо Flarus
© 2001-2024

харилцах арга

Орос улс, Москва,
ul. Болшая Молчановка, 34-р хуудас. 25
Очих арга схем

Утас:
+7 495 504-71-35

Орчуулга заахиалах: info@flarus.ru