Орчуулгын товчоо
Орчуулгын товчоо
Орос улс, Москва,
ul. Болшая Молчановка, 34-р хуудас. 25
+7 495 504-71-35 9-30 - 17-30
info@flarus.ru | харилцах арга
Орчуулгын үнийн жагсаалт
Компаны танилцуулга

Орчуулгын үнэ Орчуулгын товчооны ажлын орон тоо
Оросын зах зээлд гадаадын компаниудын

харилцах аргаБид орчуулга яг цагт нь хүлээлгэж өгдөг. 2-3 цаг саатуулсан байхад орчуулга хүчингүй болохыг бид сайн мэднэ.

Манай элетронон шууданруу файлаа хавсаргаад өөрийнхөө харилцах мэдээллээ бичээд явуулна уу, Менеджер захиалга хүлээж авсны дараа орчуулгын төлбөрийн нийт дүнг тооцож 10-15 минутын дотор тантай холбогдоно.

утас: +7 495 504-71-35
e-mail: info@flarus.ru
Хаяг: Орос улс, Москва, ul. Болшая Молчановка, 34-р хуудас. 25
Ажиллах хуваарь 9-30 - 17-30 (амралт баярын өдрүүдээс бусад)

Очих арга схем

Ажил эхлэхээс өмнө бид орчуулгын үнэ, биелүүлэх хугацааны тухай мэдээллийг яг тодорхой олгодог, таны зөвшөөрөлгүй орчуулгын ажиллыг эхлүүлдэггүй.

Менеджер редакторуудын ажлын автоматжуулалтын уг ашиг нь захиалга авснаас хойш орчуулга эхэлсэнээс авхуулаад голцуу 15 минутаас илүү хэтэрдэггүй.

Орчуулгын төлбөр

Менеджер нь хуулийн этгээдэд төлбөрийн дүнг pdf форматын захиаг mail-ээр аль эсвэл шардлагатай бол тамгатай төлбөрийн баримтыг хүргэгчээр явуулна. Орчуулга биелүүлэгдсэний дараа менеджер бүх бичиг баримтыг бэлтгэн (гэрээ, төлбөрийн эх хувь, захиалгыг хүлээж авсан явуулсан акт). бичиг баримтууд шуудангаар аль эсвэл хүргэгчээр явуулна (Москвад)

Иргэдүүд менеджерүүдийн бэлдсэн квитанцаар альч банкинд төлбөрөө хийж болно, түүнчлэн Яндекс-деньги, Qiwi, PayPal, Western Union.

Байнгын биш үйлчлүүлэгчид

Оросын Банкны журмын №117-И 1.13 мөн 1.14 зүйлийн дагуу, байнгын биш үйлчлүүлэгч тооцооны баримт олгож, валютын үйл ажиллагааны кодоо зааж, (VO), Манай үйлчилгээний валютын код : VO20050

"Flarus" орчуулгын товчоонд хандана уу, энд танд дэлхийн бүх төрлийн хэлний мэргэжлийн орчуулагч нар, редакторууд үйлчилж өгнө, мөн хэлний дагалдан үйлчилгээ олгоно!

Манай сүүлийгн орчуулга
Тодорхойлолт шүүхийн хэргийг шүүхийн бйцаалтанд хамааруулах мөн шүүхийн даалгалтын тухай.

Ажиллагаанд байгаа орчуулга: 78
Товчооны ачаалал: 53%

Орчуулгын төлбөрийг тооцох

Ямар хэлрүү орчуулах:


Орчуулах хэл:


Текстийн хэмжээ:
Орчуулгын үнэ:
780,00 руб

Орчуулга заахиалах
Орчуулгын товчоо Flarus

Орчуулгын үнэ
Оросын зах зээлд гадаадын компаниудын
Орчуулгын товчооны ажлын орон тоо

Манай түншүүд

Орчуулагчаар ажиллах
Орос хэл дээр баяр хүргэх
Нэг хуудасны ярианы дэвтэр
Сэдэвийн глоссари
Үнэгүй орчуулгын загварОрчуулгын товчоо Flarus
© 2001-2024

харилцах арга

Орос улс, Москва,
ul. Болшая Молчановка, 34-р хуудас. 25
Очих арга схем

Утас:
+7 495 504-71-35

Орчуулга заахиалах: info@flarus.ru