Орчуулгын товчоо
Орчуулгын товчоо
Орос улс, Москва,
ul. Болшая Молчановка, 34-р хуудас. 25
+7 495 504-71-35 9-30 - 17-30
info@flarus.ru | харилцах арга
Орчуулгын үнийн жагсаалт
Компаны танилцуулга

Орчуулгын үнэ Орчуулгын товчооны ажлын орон тоо
Оросын зах зээлд гадаадын компаниудын

Орчуулгын үнэБичгийн орчуулга

Ажил эхлэхээс өмнө бид орчуулгын үнэ, биелүүлэх хугацааны тухай мэдээллийг яг тодорхой олгодог, таны зөвшөөрөлгүй орчуулгын ажиллыг эхлүүлдэггүй. Орчуулгын үнэ нь 1 (нэг) стандартын хуудас ба жирийн хурдтай өдөрт 6 хуудас орчуулхыг хэлнэ Стандартын хуудас-текст, хэмжээ нь 1800 тэмдэг

Орчуулгын үнийн жагсаалт
Үйлчилгээ Үнэ, EUR

нэг хуудасны үнэ нэг үгний үнэ
Уншиж засах - англи (UK) 8 EUR 0.03 EUR
Уншиж засах - англи (US) 8 EUR 0.03 EUR
Орчуулга : англи → орос 6 EUR 0.03 EUR
Орчуулга : араб → орос 11 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : болгар → орос 6 EUR 0.03 EUR
Орчуулга : венгр → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : дани → орос 11 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : иврит → орос 17 EUR 0.07 EUR
Орчуулга : испани → орос 6 EUR 0.03 EUR
Орчуулга : итали → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : казак → орос 6 EUR 0.03 EUR
Орчуулга : хятад → орос 11 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : латв → орос 11 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : литва → орос 11 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : герман → англи 17 EUR 0.07 EUR
Орчуулга : герман → орос 6 EUR 0.03 EUR
Орчуулга : голланд → орос 11 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : польш → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : португал → орос 11 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : румын → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : орос → герман 8 EUR 0.03 EUR
Орчуулга : серб → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : турк → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : фарси → орос 11 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : финлянд → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : франц → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : хинди → орос 11 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : хорват → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : чех → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : эстон → орос 11 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : япон → орос 17 EUR 0.07 EUR
Орчуулга : словак → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : словен → орос 9 EUR 0.04 EUR
Орчуулга : швед → орос 11 EUR 0.04 EUR
Үнэнд бүгд татвар оногдсон байгаа
Орчуулгын үнийн жагсаалт

Яагаад орчуулгын төлбөр нь хямд байдаг вэ? Бид тус орчуулганаас их төлбөр авахыг боддоггүй. Бидний үнэлгээний нэмэлт их биш байдаг. Бид шуурхай эвтэй ажиллацгаадаг. Орчуулгаас бусад үйл явц нь бүгд автоматжуулсан. Бид зүгээр л олон хэмжээний орчуулга биелүүлдэг. Менеджер редакторуудын ажлын автоматжуулалтын уг ашиг нь захиалга авснаас хойш орчуулга эхэлсэнээс авхуулаад голцуу 15 минутаас илүү хэтэрдэггүй.

Манай элетронон шууданруу файлаа хавсаргаад өөрийнхөө харилцах мэдээллээ бичээд явуулна уу, Менеджер захиалга хүлээж авсны дараа орчуулгын төлбөрийн нийт дүнг тооцож 10-15 минутын дотор тантай холбогдоно.

Текст засварлахын үнэ ердийн хуудсаар бодно.

Орчуулга шалгах

прайс-листэд 1 цагийн аман орчуулгын үндсэн үнийн хэмжээ заасан байна. Үнэд бүх татвар орсон болно.

Орчуулгын үнийн жагсаалт
Үйлчилгээ Үнэ, EUR

нэг хуудасны үнэ нэг үгний үнэ
Аман орчуулга англи ↔ орос 19 EUR 0.08 EUR
Аман орчуулга англи ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга англи ↔ орос ↔ испани 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга англи ↔ орос ↔ итали 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга англи ↔ орос ↔ хятад 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга англи ↔ орос ↔ герман 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга англи ↔ орос ↔ франц 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга араб ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга болгар ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга венгр ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга иврит ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга испани ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга итали ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга хятад ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга солонгос ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга герман ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга польш ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга серб ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга турк ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга финлянд ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга франц ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга чех ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга швед ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Аман орчуулга япон ↔ орос 39 EUR 0.15 EUR
Үнэнд бүгд татвар оногдсон байгаа
Орчуулгын үнийн жагсаалт

Веб сайтыг орос хэлдээр орчуулах

Орчуулгын төлбөр

Менеджер нь хуулийн этгээдэд төлбөрийн дүнг pdf форматын захиаг mail-ээр аль эсвэл шардлагатай бол тамгатай төлбөрийн баримтыг хүргэгчээр явуулна. Орчуулга биелүүлэгдсэний дараа менеджер бүх бичиг баримтыг бэлтгэн (гэрээ, төлбөрийн эх хувь, захиалгыг хүлээж авсан явуулсан акт). бичиг баримтууд шуудангаар аль эсвэл хүргэгчээр явуулна (Москвад)

Байнгын биш үйлчлүүлэгчид: Оросын Банкны журмын №117-И 1.13 мөн 1.14 зүйлийн дагуу, байнгын биш үйлчлүүлэгч тооцооны баримт олгож, валютын үйл ажиллагааны кодоо зааж, (VO), Манай үйлчилгээний валютын код : VO20050

Манай сүүлийгн орчуулга
Тодорхойлолт шүүхийн хэргийг шүүхийн бйцаалтанд хамааруулах мөн шүүхийн даалгалтын тухай.

Ажиллагаанд байгаа орчуулга: 78
Товчооны ачаалал: 53%

Орчуулгын төлбөрийг тооцох

Ямар хэлрүү орчуулах:


Орчуулах хэл:


Текстийн хэмжээ:
Орчуулгын үнэ:
780,00 руб

Орчуулга заахиалах
Орчуулгын товчоо Flarus

Орчуулгын үнэ
Оросын зах зээлд гадаадын компаниудын
Орчуулгын товчооны ажлын орон тоо

Манай түншүүд

Орчуулагчаар ажиллах
Орос хэл дээр баяр хүргэх
Нэг хуудасны ярианы дэвтэр
Сэдэвийн глоссари
Үнэгүй орчуулгын загварОрчуулгын товчоо Flarus
© 2001-2024

харилцах арга

Орос улс, Москва,
ul. Болшая Молчановка, 34-р хуудас. 25
Очих арга схем

Утас:
+7 495 504-71-35

Орчуулга заахиалах: info@flarus.ru