Орчуулгын товчоо
Орчуулгын товчоо
Москва,
24/3, Myasnitskaya st., office 23
+7(495) 504-71-35 9-30 - 17-30
info@flarus.ru | харилцах арга


Орчуулгын товчооFlarus" орчуулгын товчоо нь орчуулгын өргөн үйлчилгээ олгодог оросын компани, үүнд: дэлхийн ихэнх гадаад хэлнээс орчуулга хийх, орчуулга хянан шалгах,текстийг засах редактлах, хуудасалцан тестийг угших зэрэг үйлчилгээ.

"Flarus" орчуулгын товчооны урьтлал нь нарийн мэргэжлийн чиглэл мөн үр дүнтэй үйл ажиллагаа. Энэхүү журмаар ажиллахад орчуулгын үнийг багасгаж үйлчилгээний түвшинг дээшлүүлэхэд бид нартай түншлээд та энэ бүхнийг зүгээр үг биш гэдэгт итгэх болно!
Орчуулгын үнэ | Орчуулгын төлбөрийг тооцох

бид их хэмжээний ажиллыг тогтвортой гүйцэтгэдэг. Тийймээс өндөр мэдлэгтэй орчуулагч нар мөн найдвартай биелүүлэгч хайж буү тогтвортой үйлчлүүлэгч нарын сонирхлыг татдаг билээ. Бид нарын биелүүлсэн зарим нэг орчуулгууд, сэдэв аль эсвэл хэлээр хуваарилагдсан байгаа Тодорхой

Хууль зүйн орчуулга

Анагаахын орчуулга

Манай үйлчлүүлэгч нар бид нарын юуг үнэлдэг вэ? ажлын чанар мөн шуурхайд. Захиалга хүлээж авахад олон шаардлага байдаггүй. Бага хэмжээний захиалгыг харгалзан үзэн биелүүлдэг, (хагас хуудас байсан ч гадаад түншүүдэд), мөн их хэмжээний (хэдэн мянган хуудас техникийн бичиг баримт байсанч), үүнийг зорин олон бүлэг орчуулагч нарыг оролцуулдаг. Бичгийн өндөр мэдэл мөн найрамдлал!

"Flarus" орчуулгын товчоонд хандана уу, энд танд дэлхийн бүх төрлийн хэлний мэргэжлийн орчуулагч нар, редакторууд үйлчилж өгнө, мөн хэлний дагалдан үйлчилгээ олгоно!

Орчуулга заахиалах

Манай элетронон шууданруу файлаа хавсаргаад өөрийнхөө харилцах мэдээллээ бичээд явуулна уу, Менеджер захиалга хүлээж авсны дараа орчуулгын төлбөрийн нийт дүнг тооцож 10-15 минутын дотор тантай холбогдоно.

  • утас: +7(495) 504-71-35
  • e-mail: info@flarus.ru
  • Хаяг: Орос улс, Москва,
Ажиллах хуваарь (амралт баярын өдрүүдээс бусад)Орчуулгын тухай мэдээ

19 хоёр сарын, 2013

Монголруу оруулж байгаа барааны шошго нь монгол хэл дээр орчуулсан байх ёстой

25 нэг сарын, 2013

Монгол хэлийг Google Translate-ийн автоматжуулсан орчуулгын үйлчилгээнд оруулна
орос вьетнам казак хинди араб итали польш хорват чех румын болгар украин герман англи испани турк франц хятад финлянд грек грузин дани япон венгр солонгос
Манай сүүлийгн орчуулга
Тодорхойлолт шүүхийн хэргийг шүүхийн бйцаалтанд хамааруулах мөн шүүхийн даалгалтын тухай.

Ажиллагаанд байгаа орчуулга: 28
Товчооны ачаалал: 51%

Орчуулгын төлбөрийг тооцох

Ямар хэлрүү орчуулах:


Орчуулах хэл:


Текстийн хэмжээ:
Орчуулгын үнэ:
510,00 руб

Орчуулга заахиалах


Орчуулгын товчоо "Flarus", 2001-2014   Сонгодогоруу энэ хуудасыг нэмэх


Орчуулгын үнэ | Орчуулгын товчооны ажлын орон тоо |
Москва,
24/3, Myasnitskaya st., office 23
504-71-35 9-30 - 17-30
info@flarus.ru | харилцах арга