Орчуулгын товчоо
Орчуулгын товчоо
Орос улс, Москва,
ul. Болшая Молчановка, 34-р хуудас. 25
+7 495 504-71-35 9-30 - 17-30
info@flarus.ru | харилцах арга
Орчуулгын үнийн жагсаалт
Компаны танилцуулга

Орчуулгын үнэ Орчуулгын товчооны ажлын орон тоо
Оросын зах зээлд гадаадын компаниудын

Орчуулгын товчооFlarus" орчуулгын товчоо нь орчуулгын өргөн үйлчилгээ олгодог оросын компани, үүнд: дэлхийн ихэнх гадаад хэлнээс орчуулга хийх, орчуулга хянан шалгах,текстийг засах редактлах, хуудасалцан тестийг угших зэрэг үйлчилгээ.

"Flarus" орчуулгын товчооны урьтлал нь нарийн мэргэжлийн чиглэл мөн үр дүнтэй үйл ажиллагаа. Энэхүү журмаар ажиллахад орчуулгын үнийг багасгаж үйлчилгээний түвшинг дээшлүүлэхэд бид нартай түншлээд та энэ бүхнийг зүгээр үг биш гэдэгт итгэх болно!
Орчуулгын үнэ | Орчуулгын төлбөрийг тооцох

Бид их хэмжээний ажиллыг тогтвортой гүйцэтгэдэг. Тийймээс өндөр мэдлэгтэй орчуулагч нар мөн найдвартай биелүүлэгч хайж буү тогтвортой үйлчлүүлэгч нарын сонирхлыг татдаг билээ. Бид нарын биелүүлсэн зарим нэг орчуулгууд, сэдэв аль эсвэл хэлээр хуваарилагдсан байгаа.

Манай үйлчлүүлэгч нар бид нарын юуг үнэлдэг вэ? ажлын чанар мөн шуурхайд. Захиалга хүлээж авахад олон шаардлага байдаггүй. Бага хэмжээний захиалгыг харгалзан үзэн биелүүлдэг, (хагас хуудас байсан ч гадаад түншүүдэд), мөн их хэмжээний (хэдэн мянган хуудас техникийн бичиг баримт байсанч), үүнийг зорин олон бүлэг орчуулагч нарыг оролцуулдаг. Бичгийн өндөр мэдэл мөн найрамдлал!

"Flarus" орчуулгын товчоонд хандана уу, энд танд дэлхийн бүх төрлийн хэлний мэргэжлийн орчуулагч нар, редакторууд үйлчилж өгнө, мөн хэлний дагалдан үйлчилгээ олгоно!

Орчуулга заахиалах

Манай элетронон шууданруу файлаа хавсаргаад өөрийнхөө харилцах мэдээллээ бичээд явуулна уу, Менеджер захиалга хүлээж авсны дараа орчуулгын төлбөрийн нийт дүнг тооцож 10-15 минутын дотор тантай холбогдоно.Орчуулгын тухай мэдээМанай сүүлийгн орчуулга
Тооцооны Баримт.

Ажиллагаанд байгаа орчуулга: 78
Товчооны ачаалал: 53%

Орчуулгын төлбөрийг тооцох

Ямар хэлрүү орчуулах:


Орчуулах хэл:


Текстийн хэмжээ:
Орчуулгын үнэ:
780,00 руб

Орчуулга заахиалах
Орчуулгын товчоо Flarus

Орчуулгын үнэ
Оросын зах зээлд гадаадын компаниудын
Орчуулгын товчооны ажлын орон тоо

Манай түншүүд

Орчуулагчаар ажиллах
Орос хэл дээр баяр хүргэх
Нэг хуудасны ярианы дэвтэр
Сэдэвийн глоссари
Үнэгүй орчуулгын загварОрчуулгын товчоо Flarus
© 2001-2024

харилцах арга

Орос улс, Москва,
ul. Болшая Молчановка, 34-р хуудас. 25
Очих арга схем

Утас:
+7 495 504-71-35

Орчуулга заахиалах: info@flarus.ru